Overgangsprogrammet

20,00 kr.

Overgangsprogrammet blev skrevet i 1938 af den russiske revolutionære Leon Trotskij. Et grundlæggende dokument for Fjerde Internationale. Dets formål er at slå bro imellem det gamle socialdemokratis minimums- og maksimumskrav. At forbinde de daglige kampe med behovet for en revolution.

33 sider
Sprog: Dansk
Udg. dato: 2020 (først udgivet 1938)

Beskrivelse

Overgangsprogrammet blev skrevet i 1938 af den russiske revolutionære Leon Trotskij. Dets formål er at slå bro imellem det gamle socialdemokratis minimums- og maksimumskrav. At forbinde de daglige kampe med behovet for en revolution.

Trotskij havde sammen med Lenin stået i spidsen for den russiske revolution. Han havde personligt anført den Røde Hær til sejr i den efterfølgende borgerkrig. En krig hvor 21 imperialistiske hære forsøgte at vælte den nye arbejderstat og genetablere kapitalismen i Rusland. Efter Lenins død kæmpede Trotskij, hvad han selv beskrev som sin vigtigste politiske kamp – kampen mod Stalin og bureaukratiet, der tog magten efter Lenin. Han kæmpede for at holde bolsjevismens internationalistiske og virkelige kommunistiske ideer i live. Det var en kamp, han i sidste ende gav sit liv for, da han i 1940 blev myrdet af en stalinistisk agent i Mexico.

Som et led i kampen for en international socialistisk revolution dannede Trotskij med sine støtter den Fjerde Internationale i 1938. Her tjente Overgangsprogrammet som Internationalens grundlæggende dokument.

I dokumentet beskriver Trotskij menneskehedens historiske krise som en krise i denrevolutionære ledelse. Gang på gang har arbejderklassen rejst sig i massebevægelser og væltet diktatorer og regeringer. Masserne har utallige gange vist sin evne og lyst til fundamentalt at forandre verden. Men hver gang er bevægelserne blevet forrådt af sine såkaldte ”ledere” – om det har været stalinister eller socialdemokrater. Trotskij forklarer på fremragende hvis, hvordan det revolutionære parti må være i stand til at forbinde ideen om en socialistisk revolution med de problemer, som arbejderklassen møder i sin hverdag – problemer, der ikke kan løses inden for det kapitalistiske system. På denne måde er dokumentet en uvurderlig kilde til enhver, der ønsker at kæmpe for socialisme.

Søgeord: Leon Trotskij, overgangskrav, revolutionær strategi, Fjerde Internationale

Yderligere information

Vægt0,1 kg
Forlaget Marx logo
Degnestavnen 19, st.tv 2400 København NV +45 61 65 10 88 forlag@forlagetmarx.dk