Hvad er marxisme?

245,00 kr.

Hvad er marxisme? er et genialt værktøj for den nye marxist. Bogen består af fire dele. Marxismens tre hovedområder indledes hver af en længere introducerende tekst, der er skrevet af den britiske marxistiske teoretiker Alan Woods. Introduktionerne efterfølges af en række tekster af Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin og Leon Trotskij, som giver læseren mulighed for selv at stifte bekendtskab med de klassiske værker. Til sidst har vi tilføjet en fjerde del om revolutionær politik: “Marxismens mål og midler”, der indeholder tekster, som tydeliggør sammenhængene mellem teorien og den praktiske klassekamp.

 

445 sider

Sprog: Dansk

Udg. dato: 2017

Format: Paperback

ISBN: 978-87-91834-34-9

Beskrivelse

Hvad er marxisme? Borgerlige teoretikere og andre forsvarere af status quo har erklæret marxismen både irrelevant, forældet og død utallige gange. Men virkeligheden er, at Karl Marx’ ideer bliver ved med at vende tilbage. De borgerliges dom er i højere grad udtryk for ønsketænkning end afspejling af virkeligheden.

Hvorfor forsøger de at begrave marxismen levende? Fordi den er et kraftfuldt værktøj til at forstå virkeligheden omkring os, det kapitalistiske system, klassekamp og frem for alt hvordan vi kan ændre verden.
Den videnskabelige socialisme, Karl Marx og Friedrich Engels benævnte deres teorier, kan i grove træk inddeles i tre hovedområder: filosofi, historieforståelse og økonomi. Det vil sige: dialektisk materialisme, historisk materialisme og marxistisk økonomisk teori.

Denne nye reviderede udgave af Hvad er marxisme? består af fire dele. De tre hovedområder indledes hver af en længere introducerende tekst, der er skrevet af den britiske marxistiske teoretiker Alan Woods. Introduktionen efterfølges af en række originaltekster af Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin og Leon Trotskij. Disse giver læseren mulighed for selv at stifte bekendtskab med de klassiske værker. Til sidst har vi tilføjet en fjerde del om revolutionær politik: “Marxismens mål og midler”. Den indeholder tekster, som tydeliggør sammenhængene mellem teorien og den praktiske klassekamp.

Bogens formål er at hjælpe og inspirere alle, der ønsker at lære marxismen at kende, i håbet om at den ansporer til yderligere studier og ikke mindst aktiv handling.

Hvorfor skal du købe denne bog?

Fordi det er en fremragende samling af nogle af de mest populære og betydningsfulde kortere klassiske marxistiske tekster. Du sparer en masse hyldeplads og besvær med at finde de enkelte introducerende værker. Alt det arbejde er gjort for dig her.

Bogen indeholder følgende originaltekster:

 • DET KOMMUNISTISKE MANIFEST af Karl Marx og Friedrich Engels
 • DEN DIALEKTISKE MATERIALISMES ABC af Leon Trotskij
 • LUDWIG FEUERBACH OG DEN KLASSISKE TYSKE FILOSOFIS UDGANG af Friedrich Engels
 • TESER OM FEUERBACH af Karl Marx
 • OM DIALEKTIK af V. Lenin
 • OPSUMMERING AF DIALEKTIKKEN af V. Lenin
 • ANTI-DÜHRING (uddrag) 3. del, 2. afsnit LIDT OM TEORIEN af Friedrich Engels
 • ENGELS’ BREV TIL BLOCH af Friedrich Engels
 • ENGELS’ BREV TIL SCHMIDT af Friedrich Engels
 • FORORD TIL KRITIKKEN AF DEN POLITISKE ØKONOMI af Karl Marx
 • ARBEJDETS ROLLE VED ABENS FORVANDLING TIL MENNESKE af Friedrich Engels
 • FORORD TIL “DEN RUSSISKE REVOLUTIONS HISTORIE” af Leon Trotskij
 • LØNARBEJDE OG KAPITAL af Karl Marx
 • LØN, PRIS OG PROFIT af Karl Marx
 • KRITIK AF GOTHAPROGRAMMET af Karl Marx og Friedrich Engels
 • STATEN OG REVOLUTIONEN (UDDRAG) af V. Lenin
 • OVERGANGSPROGRAMMET af Leon Trotskij
 • OM PROLETARIATETS OPGAVER I DEN NUVÆRENDE REVOLUTION (APRILTESERNE) af V. Lenin
 • KLASSEN, PARTIET OG LEDELSEN af Leon Trotskij
 • DERES MORAL OG VORES af Leon Trotskij

Søgeord: Karl Marx, Friedrich Engels, Leon Trotskij, Vladimir Lenin, Lenin, Alan Woods, marxisme, dialektisk materialisme, historisk materialsme, marxistisk økonomi

Yderligere information

Vægt0,6 kg
sider

465

Forlaget Marx logo
Degnestavnen 19, st.tv 2400 København NV +45 61 65 10 88 forlag@forlagetmarx.dk