Forlaget Marx

Om Forlaget Marx

Om Forlaget Marx

Forlaget Marx
Degnestavnen 19, st.tv
2400 København NV
CVR: 33172540
Konto: 1551 10820162

Forlaget Marx er Revolutionære Socialisters forlag og boghandel på internettet. Revolutionære Socialister er en del af den Internationale Marxistiske Tendens – IMT – som aktivt opbygger revolutionære kræfter i over 30 lande på verdensplan.

Som Lenin sagde: “Uden revoltionær teori, kan der ikke findes en revolutionær bevægelse.”

Forlaget Marx har udgivet en række marxistiske klassikere inklusive Det Kommunistiske Manifest og Staten og Revolutionen. Vi udgiver også nogle værker, som ikke er bredt tilgængelige, som Trotskijs biografi af Stalin. Vi arbejder på at udgive flere klassikere i takt med, at vores resurser vokser.

Ud over de marxistiske klassikere udgiver forlaget Marx også nye bøger, skrevet af Revolutionære Socialister og IMT’s medlemmer, herunder Den Russiske Revolution og borgerkrig og Reason in Revolt.

Vi udgiver også bladet Revolution ti gange om året og det engelsksprogede revolutionære magasin Revolt, som udkommer hvert kvartal. De to blade giver en marxistisk analyse af den politiske situation i Danmark og resten af verden.

Med Forlaget Marx håber vi at fasttømre vores position som en af de mest pålidelige kilder til marxistisk litteratur, både historisk og nutidig.

Begivenhederne rundt om I verden bevæger sig hurtigere og hurtigere i takt med, at den værste krise i kapitalismens historie bliver dybere, og udsigten til en verdensrevolution bliver bedre og bedre. Hvis menneskeheden skal bevæge sig fremad, er det vigtigere end nogensinde før at forstå den globale situation. Vi mener, at den forståelse kan opnås gennem marxismens ideer, og vores mål er, at hjælpe så mange som muligt med at få en klar forståelse af revolutionære ideer ved at gøre marxistiske tekster tilgængelige i trit med udviklingen.

 
 

Hvis du vil vide mere om Forlaget Marx, kan du sende en e-mail til forlag@forlagetmarx.dk med dine spørgsmål.

Hvis du er interesseret i at blive en del af Revolutionære Socialister og den Internationale Marxistiske Tendens, eller hvis du bare gerne vil vide mere, kan du få fat is osher.

God læsning, kammerater!

Forlaget Marx logo
Degnestavnen 19, st.tv 2400 København NV +45 61 65 10 88 forlag@forlagetmarx.dk