Deres moral og vores

20,00 kr.

Hvad er moralsk og hvad er umoralsk i kampen for at ændre samfundet? Dette spørgsmål om mål og midler besvarede Leon Trotskij filosofisk i dette mesterværk af en pjece fra 1938: Deres moral og vores. Heri forklarer han, hvordan moral er et af de ideologiske nøgleelementer i klassekampen.

 

24 sider
Sprog: Dansk
Udg. dato: 2020 (først udgivet 1938)

Beskrivelse

Hvad er moralsk og hvad er umoralsk i kampen for at ændre samfundet? Dette spørgsmål om mål og midler besvarede Leon Trotskij filosofisk i dette mesterværk af en pjece fra 1938: Deres moral og vores. Heri forklarer han, hvordan moral er et af de ideologiske nøgleelementer i klassekampen.

Deres moral…

”Den herskende klasse påtvinger samfundet sine mål og vænner det til at betragte de midler, der modvirker disse mål, som umoralske. Dette er den officielle morals hovedfunktion. Den følger ideen om ’størst mulig lykke’, ikke for flertallet, men for et lille og stadigt mindre mindretal. Et sådant regime ville ikke kunne opretholdes en uge med magt alene. Det har brug for den moralske cement.” (Trotskij, Deres moral og vores, 1938)

…og vores moral

For revolutionære, for marxister kan der derfor heller ikke være tale om blot at efterleve den til enhver tid gældende offentlige moral. Ligesom marxismen har sit eget filosofiske fundament, følger også en egen moral. Eller rettere en tilgang til moral, og hvad er der tilladeligt, eller progressivt i kampen for socialisme. Og hvad der er utilladeligt eller reaktionært. En moral der ikke bare kan reduceres til, at alt er tilladeligt i den større sag tjeneste. Kun de midler der rent faktisk får os nærmere målet, er tilladelige.

Deres moral og vores blev skrevet under Moskva-processerne, hvor tusindvis af gamle bolsjevikker overfor opdigtede anklager. Mange blev dømt til døden anklaget for at være trotskister og fascistiske agenter. Det var del af Stalins konsolidering af sit styre. Trotskij modbeviser i sin tekst, påstandende om at stalinismen blot var en fortsættelse af Lenin og bolsjevikkerne.

Stalins henrettelse af tusinder og atter tusinder af ægte revolutionære kommunister, der havde givet alt for revolutionen, trak en grænse af blod mellem ham selv og alle de gamle bolsjevikker. Trotskij slutter Deres moral og vores med en dedikation til hans søn Leon Sedov, der blev dræbt af en stalinistisk agent mens Trotskij skrev teksten.

Hvorfor skal du købe denne pjece?

Fordi der ikke findes en bedre forklaring af, hvilken tilgang marxister skal bruge når vi skal vurdere mål og midler i kampen for en socialistisk revolution. Det er et sandt mesterværk.

Søgeord: Leon Trotskij, moral, mål og midler, revolution, revolutionær strategi, stalinisme, filosofi

Yderligere information

Vægt0,099 kg
Forlaget Marx logo
Degnestavnen 19, st.tv 2400 København NV +45 61 65 10 88 forlag@forlagetmarx.dk