Kinas lange march mod kapitalismen

20,00 kr.

Er Kina socialistisk eller kapitalistisk? Kinas lange march mod kapitalismen er en analyse af karakteren af det moderne Kina. En analyse der er nødvendig. Der findes stadig folk på venstrefløjen (og højrefløjen) som ser Kina som socialistisk. Endda kommunistisk. Den myte gøres der op med i denne udgivelse.

38 sider

Sprog: Dansk

Udg. Dato: 2019 (først udgivet 2008)

Beskrivelse

Er Kina socialistisk eller kapitalistisk? Kinas lange march mod kapitalismen er en analyse af karakteren af det moderne Kina. En analyse der er nødvendig. Der findes stadig folk på venstrefløjen (og højrefløjen) som ser Kina som socialistisk. Endda kommunistisk. Den myte gøres der op med i denne udgivelse.

Den kinesiske revolution

Fra et marxistisk synspunkt var den kinesiske revolution i 1949 den næstvigtigste begivenhed i menneskehedens historie efter den russiske revolution. Det på trods af dens bureaukratiske deformationer. Den førte til afskaffelsen af jordejerne og kapitalisme og afsluttede imperialismens dominans af landet.

Men hvor den russiske revolution førte til oprettelsen af en relativ sund arbejderstat, som blev etableret af arbejderklassen anført af Bolsjevikpartiets lederskab – som var et revolutionært parti med et internationalistisk perspektiv – førte den kinesiske revolution til den øjeblikkelige oprettelse af en stalinistisk deform arbejderstat.

Deform arbejderstat

Helt fra begyndelsen manglede de mest elementære forhold for arbejderdemokrati. Der var hverken sovjetter, arbejderkontrol, fagforeninger uafhængige af staten eller et autentisk marxistisk lederskab. Det var tilfældet, fordi revolutionen blev udført af en bondehær, der var anført af et stalinistisk lederskab, som ikke var baseret på arbejderklassen i byerne. Bondehæren er det bonapartistiske styres klassiske redskab. Mao baserede sig selv på denne bondehær og manøvrerede mellem klasserne på bonapartistisk vis, og brugte først den Røde Hær som en rambuk mod jordejerne og så senere mod kapitalisterne.

Overgang til kapitalisme

Denne arv har lagt grundlet for Kinas lange march mod kapitalismen, og som har givet kinas kapitalisme en særlig karakter.

Dokumentet blev vedtaget ved den Internationale Marxistiske Tendens’ verdenskongres i 2008. Dokumentet tager udgangspunkt i udviklingen i denne deforme arbejderstat umiddelbart efter revolutionen og forklarer de processer, der førte til en genetablering af kapitalismen i Kina.

Kapitalismens sejr i Kina er imidlertid ikke endegyldig. Den kinesiske arbejderklasse er bestemt til at spille en nøglerolle i den kommende periode. Napoleon har efter sigende sagt, at ”Kina er som en sovende kæmpe. Når hun vågner, vil hun forbavse verden.” I en omskrivning af Napoleon kan vi sige, at i dag er den sovende kæmpe det kinesiske proletariat. Når det rejser sig, vil ingen magt i verden være i stand til at stoppe det, og det vil ændre hele verdenssituationen.

Søgeord: Kina, proletarisk bonarpartisk, deform arbejderstat, kinesiske revolution, mao, IMT, kapitalisme

Yderligere information

Vægt0,1 kg
Forlaget Marx logo
Degnestavnen 19, st.tv 2400 København NV +45 61 65 10 88 forlag@forlagetmarx.dk